Protrac

Protrac is een professioneel softwarepakket voor de aankoopadministratie en tracering in de brood- en banketbakkerij.  Tracering is de mogelijkheid om een aankoopproduct achteraf, op een willekeurig tijdstip en in gelijk welk stadium van de produktie, verwerking en/of distributie terug te vinden in de afgewerkte producten en te volgen op basis van vastgelegde informatie.  Met Protrac kan U deze informatie op een eenvoudige manier vastleggen en terug opzoeken indien gewenst.  Op het moment van de levering registreert U een lotnummer.  Dit lotnummer wordt door het hele traject van aankoop tot verkoop meegenomen.  Geen ingewikkelde en tijdrovende manipulaties! Geen overbelasting van uw administratie!

Protrac automatiseert uw aankoopadministratie en voorziet in het traceren van uw aankoopproducten!

Basispakket:

Optionele modules: